Liên hệ

 • Tốc độ: 75 ppm
 • Khổ giấy: Tối đa A3
 • Độ phân giải: 1.200 dpi

Liên hệ

 • Tốc độ: 28 ppm
 • Khổ giấy tốc độ: A3
 • Độ phân giải: 1.800 x 600 dpi

Liên hệ

 • Tốc độ : 22ppm
 • Khổ giấy tối đa: A3
 • Độ phân giải: 1.800 x 600 dpi

Liên hệ

 • Tốc độ: 22 bản/phút
 • Khổ giấy : A6/A5/A4/A3.
 • Độ phân giải tối đa: 1,800 x 600 dpi

Liên hệ

 • Tốc độ: 28 bản/phút
 • Khổ giấy: A6/A5/A4/A3
 • Độ phân giải tối đa: 1.800 x 600 dpi

Liên hệ

 • Tốc độ: 65 ppm
 • Khổ giấy: Tối đa A3
 • Độ phân giải: 1.200 dpi

Liên hệ

 • Tốc độ: 36 trang/phút
 • Độ phân giải: 600x600 dpi
 • Khổ giấy: Tối đa A3

Liên hệ

 • Tốc độ: 28 trang/phút
 • Độ phân giải: 600x600 dpi
 • Khổ giấy: Tối đa A3

Liên hệ

 • Tốc độ: 30 trang/phút
 • Độ phân giải: 600x600 dpi
 • Khổ giấy: Tối đa A3

Liên hệ

 • Tốc độ: 26 trang/phút
 • Độ phân giải: 600x600 dpi
 • Khổ giấy: Tối đa A3

error: Nội dung bản quyền bởi iScan.vn