Liên hệ

  • Tốc độ: lên tới 20 tờ/ phút
  • Hiệu suất làm việc: 1500 tờ / ngày
  • Hình thức scan: nạp tài liệu tự động, scan mặt gương.

error: Content is protected by iScan.vn