Thuê máy scan

HP ScanJet N9120 (A3)

HP
Liên hệ

 • Tốc độ Scan:  50 tờ/phút
 • Hình thức scan: Nạp tài liệu tự động và scan mặt gương
 • Hiệu suất làm việc: 5.000 trang / ngày
 • Khổ giấy Quét: Tối đa A3

Liên hệ

 • Tốc độ:  lên tới 60 tờ/ phút
 • Công suất: 5.000 tờ/ ngày
 • Chức năng đặc biệt: Scan 2 mặt tự động, scan qua mạng dây.

Liên hệ

 • Tốc độ: Lên đến 75 tờ/phút
 • Hiệu suất làm việc: 7.500 tờ / ngày
 • Khay nạp bản gốc: 80 tờ loại giấy 75 g/m²

Liên hệ

 • Tốc độ:  Tối đa 50 tờ/ phút
 • Hiệu suất làm việc: 6.000 tờ / ngày
 • ADF: Khay nạp bản gốc 80 trang

Liên hệ

 • Tốc độ: Lên đến 65 tờ/ phút
 • Hiệu suất làm việc: 7.500 tờ/tháng
 • Định dạng Scan: PDF, PDF/A, PDF mã hóa, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Word, Excel, PowerPoint, Text (.txt), Rich Text (.rtf) và PDF có thể tìm kiếm

Liên hệ

 • Tốc độ Scan: lên tới 92 tờ/ phút
 • Hiệu suất làm việc: 10.000 tờ / ngày
 • Chuẩn kết nối: USB 3.0 tốc độ cao, Network

Liên hệ

 • Tốc độ: lên tới 120 tờ/ phút
 • Công suất: 20.000 tờ/ ngày
 • Hình thức scan: nạp tài liệu tự động, scan mặt gương.

Liên hệ

 • Tốc độ: Lên đến 75 tờ/ phút
 • Hiệu suất làm việc: 7.500 tờ/tháng
 • Chức năng đặc biệt: Scan 2 mặt tự động, kết nối mạng LAN, Wifi

Liên hệ

 • Tốc độ: Lên đến 75 tờ/ phút
 • Hiệu suất làm việc: 7.500 trang/tháng
 • Chức năng đặc biệt: Scan 2 mặt tự động, kết nối mạng LAN, Wifi

Liên hệ

 • Tốc độ: Lên đến 65 trang/ phút
 • Hiệu suất làm việc: 7.500 trang/tháng
 • Định dạng Scan: PDF, PDF/A, PDF mã hóa, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Word, Excel, PowerPoint, Text (.txt), Rich Text (.rtf) và PDF có thể tìm kiếm

error: Content is protected by iScan.vn