• Máy scan sách thông minh Czur SmartBook Scanner
 • Cho thuê máy scan sách Czur ET series, M3000 Pro
Liên hệ

 • Máy scan sách Czur M3000 PRO
 • Tốc độ quét: Trang đơn: ≈1,2 giây/ trang; Sách ≈1,2 giây/ 2 trang
 • Định dạng file: JPG, PDF, Searchable PDF, Word, Excel, TIFF

Liên hệ

 • Máy scan sách Czur ET16 Plus
 • Tốc độ quét: Trang đơn: ≈1,5 giây/ trang; Sách ≈1,5 giây/ 2 trang
 • Định dạng file: JPG, PDF, Searchable PDF, Word, Excel, TIFF

Liên hệ

 • Máy scan sách Czur ET25 Plus
 • Tốc độ quét: Trang đơn: ≈1,5 giây/ trang; Sách ≈1,5 giây/ 2 trang
 • Định dạng file: JPG, PDF, Searchable PDF, Word, Excel, TIFF

Liên hệ

 • Máy scan sách Czur AURA X SmartBook
 • Scan sách A4, tài liệu tối đa khổ A3
 • Phù hợp scan sách, tạp chí, số hóa hồ sơ hộ tịch (tài liệu không tách rời được)

Liên hệ

 • Máy scan sách Czur ET24 Plus
 • Tốc độ quét: Trang đơn: ≈1,5 giây/ trang; Sách ≈1,5 giây/ 2 trang
 • Định dạng file: JPG, PDF, Searchable PDF, Word, Excel, TIFF

Liên hệ

 • Czur StarryHub: Máy chiếu AI cho kỷ nguyên số.
 • Tích hợp Camera AI, Micro và Loa AI..
 • Không cần bất kỳ thiết bị gì khác cho Hội họp, giải trí.

Liên hệ

 • Czur StarryHub: Máy chiếu AI cho kỷ nguyên số.
 • Tích hợp Camera AI, Micro và Loa AI..
 • Không cần bất kỳ thiết bị gì khác cho Hội họp, giải trí.

Liên hệ

 • Máy scan sách Czur ET24 Plus
 • Tốc độ quét: Trang đơn: ≈1,5 giây/ trang; Sách ≈1,5 giây/ 2 trang
 • Định dạng file: JPG, PDF, Searchable PDF, Word, Excel, TIFF

Liên hệ

 • Máy scan sách Czur AURA X SmartBook
 • Scan sách A4, tài liệu tối đa khổ A3
 • Phù hợp scan sách, tạp chí, số hóa hồ sơ hộ tịch (tài liệu không tách rời được)

Liên hệ

 • Máy scan sách Czur ET25 Plus
 • Tốc độ quét: Trang đơn: ≈1,5 giây/ trang; Sách ≈1,5 giây/ 2 trang
 • Định dạng file: JPG, PDF, Searchable PDF, Word, Excel, TIFF

Liên hệ

 • Máy scan sách Czur ET16 Plus
 • Tốc độ quét: Trang đơn: ≈1,5 giây/ trang; Sách ≈1,5 giây/ 2 trang
 • Định dạng file: JPG, PDF, Searchable PDF, Word, Excel, TIFF

Liên hệ

 • Máy scan sách Czur M3000 PRO
 • Tốc độ quét: Trang đơn: ≈1,2 giây/ trang; Sách ≈1,2 giây/ 2 trang
 • Định dạng file: JPG, PDF, Searchable PDF, Word, Excel, TIFF

error: Nội dung bản quyền bởi iScan.vn