Liên hệ

 

 • Độ phân giải quang học: 1200dpi
 • Độ chính xác: +/-0.1% +/-1 pixel
 • Khổ rộng scan tối đa: 25in (63.5cm)

Liên hệ

 • Độ phân giải quang học: 1200dpi
 • Độ chính xác: +/-0.1% +/-1 pixel
 • Khổ rộng scan tối đa: 25in (63.5cm)

Liên hệ

 • Độ phân giải quang học: 1200dpi
 • Độ chính xác: +/-0.1% +/-1 pixel
 • Khổ rộng scan tối đa: 25in (63.5cm)

Liên hệ

 • Độ phân giải quang học: 1200dpi
 • Độ chính xác: +/-0.1% +/-1 pixel
 • Khổ rộng scan tối đa: 36in (914mm)

Liên hệ

 • Độ phân giải quang học: 1200dpi
 • Độ chính xác: +/-0.1% +/-1 pixel
 • Khổ rộng scan tối đa: 36in (914mm)

Liên hệ

 • Độ phân giải quang học: 1200dpi
 • Độ chính xác: +/-0.1% +/-1 pixel
 • Khổ rộng scan tối đa: 36in (914mm)

Liên hệ

 • Độ phân giải quang học: 1200dpi
 • Độ chính xác: +/-0.1% +/-1 pixel
 • Khổ rộng scan tối đa: 36in (914mm)

Liên hệ

 • Độ phân giải quang học: 1200dpi
 • Độ chính xác: +/-0.1% +/-1 pixel
 • Khổ rộng scan tối đa: 36in (914mm)

Liên hệ

 • Độ phân giải quang học: 1200dpi
 • Độ chính xác: +/-0.1% +/-1 pixel
 • Khổ rộng scan tối đa: 36in (914mm)

Liên hệ

 • Độ phân giải quang học: 1200dpi
 • Độ chính xác: +/-0.1% +/-1 pixel
 • Khổ rộng scan tối đa: 36in (914mm)

Liên hệ

 • Độ phân giải quang học: 1200dpi
 • Độ chính xác: +/-0.1% +/-1 pixel
 • Khổ rộng scan tối đa: 36in (914mm)

Liên hệ

 • Độ phân giải quang học: 1200dpi
 • Độ chính xác: +/-0.1% +/-1 pixel
 • Khổ rộng scan tối đa: 44in (111.8 cm)

error: Nội dung bản quyền bởi iScan.vn